Personvern i domstolene og Domstoladministrasjonen

Nedenfor finner du felles personvernerklæring for domstolene og Domstoladministrasjonen (DA), informasjon om felles personvernombud for domstolene og DA, og framgangsmåten for å utøve dine rettigheter, som for eksempel å be om innsyn i personopplysninger.

Tillegg til den felles personvernerklæringen for Høyesterett:

Nyhetsbrev
Høyesterett benytter nyhetsbrev til å sende ut informasjon om avgjørelser og annen informasjon til pressen og allmennheten. Systemet er levert av Make AS. Systemet inneholder informasjon om navn, e-postadresse, ev. mobiltelefon og arbeidssted. Opplysningene slettes når mottakeren melder seg av listen. Systemet inneholder også statistikk i anonymisert form.

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Personvernerklæringen forteller om hvordan domstolene og Domstoladministrasjonen (DA) samler inn og bruker personopplysninger og hvilke informasjonskapsler (cookies) som benyttes på vår nettside. Det finnes også generell informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med at dine personopplysninger samles inn.

Personvernombud

Det er utpekt et felles personvernombud for domstolene, Finnmarkskommisjonen, Tilsynsutvalget for dommere (TU) og Innstillingsrådet for dommere (IR) og Domstoladministrasjonen (DA). Personvernombudet kan gi veiledning i spørsmål knyttet til disse organenes behandling av dine personopplysninger.

Dine rettigheter

De som er registrert i våre systemer har rett til informasjon om vår behandling av personopplysninger og rett til innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet eller supplert. I enkelte tilfeller har du også rett til å protestere mot behandlingen eller be om at opplysningene slettes. Mer informasjon om dine rettigheter og hvordan du går frem for å benytte rettigheten finner du under dette punktet.

Til toppen