Vern av opphavsrett ved TV-sendinger

Høyesteretts dom 28. november 2018, HR-2018-2268-A, (sak nr. 2018/233), sivil sak, anke over dom, RiksTV AS (advokat Andreas Bernt, rettslig medhjelper advokat Rasmus Asbjørnsen) mot TONO SA (advokat Camilla Vislie)

Dommere: Webster, Normann, Bergh, Bergsjø, Indreberg

Vern av opphavsrett ved tv-sendinger.

RiksTV må klarere bruken av beskyttede verk som sendes i bakkenettet i Norge med rettighetshaverne.

TONO har fremmet krav mot RiksTV med krav om erstatning for brudd på åndsverkloven. Spørsmålet var om RiksTV AS' distribusjon av tv-kanaler i bakkenettet utgjør tilgjengeliggjøring for allmennheten. I så fall krever fremføringen samtykke fra opphaverne.

Avgjørelsen fastsetter hvem opphaver har rettigheter overfor ved tv-distribusjon i bakkenettet av opphavsrettslig beskyttede verk.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen