Særskilt anke over erstatningskrav, pådømt sammen med frifinnelse for straffekrav i straffesak om seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.01.2013, HR-2013-00083-U, (sak nr. 2012/1956), sivil sak, anke over dom

A (advokat Fredrik Verling) mot B (advokat Bjarte Kristian Døssland)

Dommere: Stabel, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen