Spørsmål om bevistilgang ved behandling av ankesak i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02262-U, (sak nr. 2012/1763), sivil sak, anke over kjennelse

I. A (advokat Fred Arne Gade) mot B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner)

II. B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Dommere: Matningsdal, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen