Om Midtre Hålogaland tingrett

Midtre Hålogaland tingrett ble opprettet 26.april 2021. Tingretten har tre rettsteder: Narvik, Sortland og Harstad.

Den nye tingretten ledes av domstolleder Kåre Skognes og er førsteinnstansdomstol for kommunene:  Andøy, Bø, Evenes, Gratangen, Hadsel, Harstad/Hárstták, Ibestad, Kvæfjord, Loabák/Lavangen, Lødingen, Narvik, Salangen, Sortland/Suortá, Tjeldsund/Dielddanuorri, og Øksnes.

 

Besøks adresser

Harstad: Håkonsgt. 4, 4 etg. 9405 Harstad.

Kommuner tilhørende rettssted Harstad: Harstad, Skånland, Ibestad, Tjeldsund og Kvæfjord.

Sortland: Torget 10, 8400 Sortland.

Kommuner tilhørende rettssted Sortland: Andøy, Bø i Vesterålen, Hadsel, Sortland og Øksnes.

Narvik: Kongensgate 39, 3 etg. Det fjerde Hjørnet, 8514 Narvik.

Kommuner tilhørende rettssted Narvik: Salangen, Lavangen, Gratangen, Lødingen, Evenes og Narvik.

Åpningstider:      08:00 - 15:00 Sommertid

Postadresse:      Postboks 343, 8505 Narvik 

Epost:                 tmhapost@domstol.no 

Sentralbord:        77 58 95 00 

Web:                   www.domstol.no/midtre.halogaland.tingrett   

For skolene:       se mer på www.domstol.no

Til toppen