Koronavirus

Domstolene er en samfunnskritisk virksomhet og vil avvikle så mange saker som mulig samtidig som smittevern og sikkerhet ivaretas.

Vi trenger derfor din hjelp i arbeidet, og det viktigste er:

 1. Hold deg hjemme om du er syk – også ved milde symptomer
 2. Hold hendene rene – vask hyppig
 3. Hold minst 1 meter avstand – til alle personer
 4. Begrens antallet personer du møter privat

 

Tiltak for publikumsservice og smittevern ved Ofoten tingrett

Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til lov og orden også i krevende situasjoner. Samtidig er det nødvendig for oss å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

Domstolen holder åpent for publikum og det gjennomføres tiltak for å bidra til å redusere smittespredningen. Vi ber publikum og aktører om å hjelpe til slik at dette kan skje på en god måte.

Forebyggende tiltak

 • Vi legger opp til å gjennomføre så mange saker som mulig på videolink/digitalt. Det kan være hele saken med alle aktører, eller delvis for å begrense oppmøte i rettsalen, og bruk av offentlig transport og hotell. Du vil få beskjed fra domstolen dersom rettssaken gjennomføres digitalt eller utsettes.
 • Vi har utplassert spritdispensere for hånddesinfeksjon ved ekspedisjonen, i korridoren ved rettssalene og i publikumshallen. I tillegg vil det være tilgang på håndsprit i rettssalene.
 • Det er utplassert plakater med påminnelse om håndhygiene og forhåndsreger ved hoste.
 • Vi praktiserer avstand til andre personer etter myndighetenes råd, og ber om hjelp til dette.
 • Flater som berøres av flere personer i rettssal samme dag rengjøres med overflatesprit som er utplassert, og vi ber om at du hjelper til dersom du f.eks har vitnet og skal forlate vitneboksen.
 • Tørkepapir som benyttes kastes i utplasserte søppelbøtter.
 • Dersom du er syk eller har hoste/luftveisutfordringer ber vi om at du så langt mulig ikke møter opp uten avtale eller innkalling.
 • Våre renholdere har også forsterket rutinene slik at det foretas smittevernsvask hver morgen, med vedlikehold av dørhåndtak, vannkraner og andre kontaktflater midt på dagen.

Notarialbekreftelser: Notarialforretninger må utføres ved fremmøte med forhåndsavtale. Vi ønsker henvendelser på e-post med opplysninger om navn og telefonnummer, samt hvilke dokumenter som skal bekreftes og ønske om tidspunkt for fremmøte. Vi kontakter deg deretter for avtale.

Dødsfall og skifte: Fremmøte i tingretten for veiledning i skifte etter dødsfall kan utføres etter forhåndsavtale. Vi ønsker henvendelser på e-post med opplysninger om navn og telefonnummer, samt navn og fødselsdato på avdøde. Dersom du ikke kan sende e-post kan du ringe oss for avtale.

Ved henvendelser kan du sende oss en e-post til: ofoten.tingrett@domstol.no  
eller kontakte oss på telefon 76 96 77 60

Les mer om domstolenes generelle retningslinjer knyttet til Korona viruset:
https://www.domstol.no/om-domstolene/smitteverntiltak 

Til toppen