Pressetjenester

Benk for pressen i en rettssal.
Media skal se til at domstolene fungerer som de skal i et åpent og demokratisk samfunn.

På pressetjenesten finner du berammingsliste, dommer og tiltaler.

Se https://www.domstol.no/elektronisk-pressemappe/

Til toppen