Møre og Romsdal tingrett

Med verknad frå 26. april 2021 er det ein domstol og fire rettsstadar i Møre og Romsdal.

Felles sentralbord:
Telefon 70334700 mellom klokken 08:00-15:30
(i perioden 15. mai til 14. september klokken 08:00-15:00)

E-post:
Felles epostmottak
more.og.romsdal.tingrett@domstol.no

Kontaktinformasjon:
For opningstid på kvar rettsstad, sjå eigne sider.

Advokatar og aktørportalen
Kortnamnet til den nye domstolen er - TMOR

Om den nye domstolen
Møre og Romsdal tingrett vert leia av sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset.

Rettsstadane i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund vil framleis ha same bemanning som tidlegare.

Til toppen