Rettsstad Kristiansund

Sundbåten (foto: Terje Holm)

Kommunane Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll høyrde tidlegare under Nordmøre tingrett, men er i dag organisert som del av Møre og Romsdal tingrett, og med rettsstad Kristiansund.   

Tilsette:
I Kristiansund har 3 tingrettsdommarar, 1 dommarfullmektig og 6 sakshandsamarar fast kontorstad.

Besøksadresse:
Storgata 43, 6509 Kristiansund (6. et)

Opningstid:
måndag–fredag klokken 08:00-15:45
(i perioden 15. mai til 14. september klokken 08:00-15:00)

Dødsfall og testament:
Spørsmål ved dødsfall ber vi om blir retta over telefon eller e-post.
Tingretten har telefontid for spørsmål om skifte mellom klokken 13:00-15:00.

Notarial:
Blir utført i opningstida, det ikkje er krav om timebestilling.

Konkurs:
Oppbod må sendast tingretten som e-post med vedlagt scanna dokument og som er underteikna. Alternativt kan oppbod med vedlegg sendast Møre og Romsdal tingett som vanleg post.

Rettsmøte til behandling av spørsmål om opning av konkurs vert gjennomført med oppmøte i retten.

Til toppen