Rettsstad Molde

Tinghuset Foto: Ukjent

Kommunane Molde, Hustadvika, Rauma, Vestnes og Aukra høyrde tidlegare under Romsdal tingrett, men er i dag organisert som del av Møre og Romsdal tingrett, og med rettsstad i Molde.

Besøksadresse:
Julsundvegen 9, 6412 Molde

Opningstid:
måndag-fredag klokken 08:00-15:30
(i perioden 15. mai til 14. september klokken 08:00-15:00)

Dødsfall og testament
Spørsmål ved dødsfall ber vi om blir retta over telefon eller e-post.
Tingretten har telefontid for spørsmål om skifte mellom klokken13:00-15:00.

Konkurs:
Oppbod må sendast tingretten som e-post med vedlagt scanna dokument og som er underteikna. Alternativt kan oppbod med vedlegg sendast Møre og Romsdal tingrett som vanleg post. Saka vert elles handsama på vanleg måte.

Rettsmøte til behandling av spørsmål om opning av konkurs vert gjennomført med oppmøte i retten.

Skiftesamlingar vert gjennomført over telefon.

Til toppen