Rettsstad Volda

Kommunane Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta høyrde tidlegare under Søre Sunnmøre tingrett, men er i dag organisert som del av Møre og Romsdal tingrett, og med rettsstad i Volda. 

Besøksadresse:
Skjervaveien 10, 6100 Volda

Opningstid:
måndag-fredag klokken 08:00-15:45
(perioden 15. mai til 14. september klokken 08:00 - 15:00)

Konkurs:
Oppbod må sendast tingretten som e-post med vedlagt scanna dokument og som er underteikna. Alternativt kan oppbod med vedlegg sendast tingretten som vanleg post. Saka vert elles handsama på vanleg måte.

Rettsmøte til behandling av spørsmål om opning av konkurs vert gjennomført med oppmøte i retten.

Skiftesamlingar vert gjennomført over telefon.

Til toppen