Arv og skifte

Sidene på domstol.no gir informasjon om de generelle reglene rundt arv og skifte.

Trykk her for å lese mer

N.B: For veiledning i et konkret arveoppgjør må du kontakte tingretten i kommunen der avdøde bodde.

Til toppen