Om Nord-Troms og Senja tingrett

Nord-Troms tingrett Om tingretten.jpg

Besøksadresse:

Rettsted Tromsø:
Tinghuset i Tromsø, Fr. Nansens plass 17, 9010 Tromsø

Rettsted Finnsnes: 
Storgata 6, 4.etg., 9300 Finnsnes

Sentralbord og postadresse:

Postboks 2510, 9270 Tromsø
Telefon 77 60 34 00

E-post adresse:

tntspost@domstol.no 

Åpningstid:

Kl. 08.30 - 15.00  

Hvilke kommuner dekker vi?

Nord-Troms og Senja tingrett er en domstol i første instans for kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono, Karlsøy,
Lyngen, Målselv, Nordreisa/Ráisa/Raisi, Senja, Skjervøy,
Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono, Sørreisa, Tromsø.

Domstolens faste kontorsteder er Tromsø og Finnsnes. De fleste rettssaker holdes her, men det settes ofte rett også andre steder i rettskretsen.

Oppgaver og bemanning: 

Nord-Troms og Senja tingrett er en domstol med full fagkrets, det vil si at vi i tillegg til dømmende virksomhet også har enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver. 

Domstolen er for tiden bemannet med 15 dommere inkludert sorenskriver, nestleder og dommerfullmektiger. I tillegg har domstolen administrasjonssjef, seksjonsleder og 16 saksbehandlere. Sorenskriver er Unni Sandbukt.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstansen. Påtalefunksjonen utføres av Troms politidistrikt og statsadvokatene i Troms og Finnmark.

 


Til toppen