Dekning av utgifter

Registrering av honorar og reiseutgifter gjøres via DFØ's selvbetjeningsportal. Tilgang til selvbetjeningsportalen får du ved å oppgi din e-post og kontonummer til:

Nord.Troms.og.Senja.tingrett.meddommer@domstol.no

Du vil deretter motta en e-post fra DFØ, og kan logge deg inn via mobilappen "DFØ" eller via DFØ sine hjemmesider. 

Meddommere og varameddommere som kan dokumentere at de blir trukket i lønn eller mister inntekt grunnet vervet som meddommer får dekket sitt tap, jf. rettsgebyrforskriften. Attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes må fremlegges, skjemaet finnes her. De som får lønn fra sin arbeidsgiver får ikke noen særskilt godtgjørelse. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden kr 250 for hver dag som går med til å møte i retten.

Også selvstendige næringsdrivende får dekket dokumentert tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap. Du fyller ut et tilsvarende skjema og sender dette til domstolen.

Reisegodtgjørelse og diett godtgjøres iht. statens reiseregulativ.

Diett utbetales først ved fravær utover seks timer. Dersom du bor nærmere enn 15 km fra tingretten dekkes diett kun med kvittering på kjøp av mat.

Til toppen