Håndtering av dokumenter

I samhandling med domstolen vil du motta dokumenter med personsensitivt innehold. Det er viktig at du håndterer dokumentene på en sikker måte. Dokumentene skal ikke gjøres tilgjengelig for andre enn deg selv. Videre er det viktig at du sletter/makulerer dokumentene, e-poster ol. etter at saken er ferdig. Vennligst benytt veiledningen på nettvett.no for å ivareta sikker sletting. Domstolen kan bistå med makulering av papirdokumenter.

I kommunikasjonene mellom meddommer og domstol gjør vi bruk av sikker epost. Tjenesten er tilgjengelig via en webportal og er en tjeneste som kan benyttes av alle eksterne parter som kommuniserer med domstolene. Her finner du en brukerveileder for denne sikre filoverføringen.

Til toppen