Innkalling av meddommere til saker

Retten trekker som regel meddommere til de ulike sakene ca. 4-5 uker før saken skal starte. Om du trekkes ut sender vi innkalling, tiltalebeslutning og bevisoppgave til deg per epost (håndtering av dokumenter). Du bekrefter innkallingen ved å svare på e-post, alternativt returnere svarslippen i utfylt til stand som skannet vedlegg til retten pr e-post.

Er det noe som bør tilrettelegges for deg f.eks. at du er rullestolbruker eller har nedsatt hørsel, er det viktig at du gjør oss oppmerksom på dette.

Varameddommere skal kun møte på særskilt innkalling. Med særskilt innkalling menes personlig kontakt via telefon eller e-post. Meddommere og varameddommere vil motta en sms med varsel om rettsmøtet ca 2 dager før hovedforhandlingen. Dette er en automatisk sms og regnes ikke som særskilt varsel for meddommere. Varameddommere må være forberedt på å bli varslet helt frem til kl 1000 den dagen saken skal gjennomføres, og må derfor være tilgjengelig på telefon fra til det klokkeslettet.

Til toppen