Mat og drikke - bekledning

Tinghuset i Tromsø

Tinghuset i Tromsø har en felles kantine som kan benyttes. Du kan enten ta med egen matpakke, eller kjøpe mat og drikke i kantina. Husk å ta vare på kvitteringen dersom du ikke har krav på diettgodtgjørelse. Dersom du bor nærmere enn 15 km fra tingretten dekkes diett kun med kvittering på kjøp av mat.

Det er tilgang til kaffemaskiner (kapsel) utenfor møterommene bak rettsalen. Dette er gratis for våre meddommere, og kan benyttes før saken starter og i pausene. Det vil også stå vannflasker inne i rettsalen. 

Bekledning

Rettens leder, aktor og forsvarere har kapper. Vi skal vise partene respekt og det er viktig med en nøytral og alminnelig pen bekledning. Det er ikke krav om slips.

Rettsted Finnsnes

Det er en kaffeautomat i 4. etasje. Det er ingen kantine, men det ligger flere kafeer i umiddelbar nærhet som kan benyttes. 

Til toppen