Parkering - oppmøte

Tinghuset i Tromsø

Møt opp minst 15 minutter før rettsaken starter. Henvend deg til vekter i foajeen i første etasje ved ankomst. Du vil deretter bli henvist til rommet hvor du skal ha et formøte med rettens leder og den andre meddommeren. Det er fint hvis du husker saksnummer eller navn på partene, slik at det blir lettere for vekter å henvise deg til riktig oppmøtested. Det henger og en skjerm med oversikt over alle dagens saker like ved inngangen.

Det er godt med parkeringsplasser i nærheten av tinghuset. Du finner to parkeringsområder ute på nedsiden av tinghuset, og et parkeringshus i kjelleren til nabobygget (Seminaret P-hus) på nordsiden. Innkjøring fra nedsiden av bygget. Husk å ta vare på kvitteringen for parkeringen, da du får utlegget refundert.

NB! Kvittering på parkeringsavgift hvor det står "belastes inntil" aksepteres ikke. Da skal bankkortet som ble brukt ved parkeringens start igjen stikkes inn i maskinen slik at belastningen kun blir for reell parkeringstid. Denne kvitteringen må fremlegges.

Rettsted Finnsnes

Møt opp i god tid før rettsaken starter, minst 15 minutter. Oppmøte i ekspedisjonen i 4. etasje, der vil du få beskjed om hvilken rettsal du skal være i. Du vil deretter bli henvist til rommet hvor du skal ha et formøte med rettens leder og den andre meddommeren.

Det er ingen parkering tilknyttet rettstedet, men du finner parkering i umiddelbar nærhet, f.eks på Valen, Amfi eller Heimlymyra. 

NB! Kvittering på parkeringsavgift hvor det står "belastes inntil" aksepteres ikke. Da skal bankkortet som ble brukt ved parkeringens start igjen stikkes inn i maskinen slik at belastningen kun blir for reell parkeringstid. Denne kvitteringen må fremlegges.

Til toppen