Timebestilling skifte

Nord-Troms og Senja tingrett har timebestilling for arvinger/pårørende dersom disse har behov for domstolens veiledning vedrørende privat skifte. 

Veiledning gis pr. telefon, og du vil bli oppringt på avtalt tidspunkt. 

Trykk her for å bestille time

Ved bestilling er det viktig at tingrettens referansenummer eller avdødes navn og fødselsdato oppgis i notatfeltet.

Når kan man forvente veiledning?

Veiledning vil gis tirsdag t.o.m. torsdag, mellom klokken 10-14. 

Når kan domstolen kontaktes

Domstolen kan kontaktes når dødsfallet er registrert ved domstolen. Det har derfor ingen hensikt at tingretten kontaktes umiddelbart etter at dødsfall har inntruffet.

Vi kan bare gi veiledning i et konkret arveoppgjør hvis avdøde bodde i en av kommunene rettskretsen dekker.

Til toppen