Sivil sak

En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om arbeidsforhold, familiesaker, eiendomsgrenser, økonomi og saker mot staten/det offentlige.

Trykk her for å lese mer om sivile saker på domstol.no

Til toppen