Straffesak

I en straffesak er domstolens oppgave å ta stilling til om den tiltalte er skyldig og i tilfelle utmåle straff.

På domstol.no kan du lese mer om hvordan forskjellige typer straffesaker behandles og hvilke straffereaksjoner som gis. 

Trykk her for å lese mer

Til toppen