Anmeldte dødsfall (fra 26.4)

Det tas forbehold om at listen ikke er fullstendig. Dette skyldes pårørende som ikke ønsker at dødsfallet skal offentliggjøres.

Til toppen