Konkurs

Har du penger til gode hos noen, og kan vise at skyldneren ikke kan gjøre opp for seg og at betalingsproblemene ikke er midlertidige, kan du be retten om å åpne konkurs. Et foretak kan  også be om at det åpnes konkurs i eget selskap når verdier og inntekter ikke dekker gjelden. Dette kalles å begjære oppbud.

Aktuelle skjema for konkurs og oppbud finner du på nettstedet Norges domstoler.

 

Hvem behandler konkursbegjæringen?

Hvis den som skylder penger, har bostedsadresse (privatperson) eller forretningsadresse (foretak) i Oslo, skal du levere konkursbegjæringen med 4 kopier (med vedlegg) til Oslo tingrett:

  • Du kan sende konkursbegjæringen med post til Oslo tingrett, postboks 2106, 0125 Oslo. Husk å undertegne begjæringen
  • Du kan også sende konkursbegjæringen på e-post

Hva koster det å begjære noen konkurs?

Du må betale et beløp på 59 950 kroner, som skal dekke en del av utgiftene til konkursbehandlingen.

Hvis du er arbeidstaker i firmaet og arbeidsgiver skylder deg feriepenger eller lønn, skal du ikke betale.

Foretak som begjærer oppbud skal heller ikke betale.

Saksbehandlingen

Både den som skylder penger og den som har begjært konkurs, blir innkalt til et rettsmøte. Rettsmøtet holdes vanligvis innen to uker etter at retten har mottatt konkursbegjæringen.

I rettsmøtet avgjør retten om det skal åpnes konkurs eller ikke. Hvis retten åpner konkurs, blir en advokat oppnevnt som bostyrer.

Bostyrers hovedoppgave er å skaffe penger til den som skyldneren skylder penger.

Bostyrer kan blant annet selge eiendeler og kreve inn penger som skyldneren har utestående. Etter dette skal bostyrer sørge for å fordele midlene på en riktig måte.

Etter bostyrers arbeid er ferdig skriver retten en avgjørelse som avslutter saken.

På nettstedet Norges domstoler finner du mer informasjon om:

Gebyr og betaling

Konkursbehandling i domstolene 

 

Til toppen