Notarialbekrefte et dokument

Hva er en notarialbekreftelse?

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument. Bekreftelsen gis av notarius publicus. I Oslo er det Oslo tingrett som er notarius publicus.

Hvorfor må et dokument notarialbekreftes?

Notarialbekreftelse kan være nødvendig på dokumenter som skal brukes i utlandet. Det vil vanligvis være utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever at et dokument må notarialbekreftes. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse i form av en apostille fra statsforvalteren, eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet.

Hvordan får du en notarialbekreftelse?

For å få en notarialbekreftelse hos Notarius publicus i Oslo, må du bestille tid. Du kan bestille tid for time på disse sidene: https://notariuspublicusoslo.makeplans.no/

Hvis du har spørsmål om notarialbekreftelser kan du kontakte oss på e-post.

Hva koster en notarialbekreftelse?

En notarialbekreftelse koster kr 305. Gebyret betales når du får utført bekreftelsen. Vi oppfordrer deg til å betale med bankkort/kredittkort.

Huskeliste til timeavtalen

  • Du må ta med dokumentet som skal bekreftes. Notarius publicus produserer ikke dokumenter
  • Du må ta med legitimasjon hvis notarius publicus skal bekrefte signaturen din eller at du lever. Gyldig legitimasjon er pass, norsk førerkort eller norsk bankkort med bilde
  • Du må være klar over at bekreftelsen notarius publicus gir, avhenger av hva slags dokument du ønsker bekreftet og hva du legger frem av dokumentasjon

Vil du vite mer?

På nettstedet Norges domstoler kan du lese mer om notarialbekreftelser.

Til toppen