Når går rettssaken?


Berammingslister er offentlige, men ikke alle opplysninger om sakene vises.

På berammingslisten kan du se når en rettssak går, hva saken gjelder, hvem som representerer partene og hvilken dommer som administrerer retten.

I straffesaker vises ikke navnet på den tiltalte. I sivile saker kan du i de fleste tilfellene se partenes navn (med unntak av blant annet barne- og familiesaker).

Noen saker går over flere uker. Her kan det være dager uten rettsmøter (som oftest fredager). Rettsfrie dager vises ikke alltid på berammingslistene. Kontakt derfor domstolen på forhånd, hvis du planlegger å være tilstede i rettssalen i langvarige saker.

Se regelverket om beramminglister her.

 

Søk

Du må oppgi en fra-dato
Du må oppgi en til-dato
Til toppen