Ulvejakt stanses midlertidig

I en kjennelse fra Oslo tingrett 29.12.2021 stanses ulvejakta midlertidig for de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås. 

Les den midlertidig forføyningen fra Oslo tingrett her. 

Ulvejakta stanses midlertidig

I en kjennelse fra Oslo tingrett 29.12.2021 stanses ulvejakta midlertidig for de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Allmenn sikkerhetskontroll i tinghuset

Fra mandag 1. november er det igjen allmenn sikkerhetskontroll i Oslo tinghus. Det innebærer at alle som ikke har fast arbeidssted i Oslo tinghus, må gjennom en sikkerhetskontroll i inngangspartiet.

Utsetter ikke saker

Oslo tingrett utsetter ikke berammede saker fra uke 4 som følge av regjeringens skjerpede smittevernstiltak i Oslo og andre kommuner i regionen.

Viktig informasjon om utbetaling av honorar og reiseutgifter

Fra 1. februar 2021 må meddommere, tolker, fagkyndige m.fl. registrere eventuelle krav om honorar og reiseutgifter i selvbetjeningsportalen til DFØ for å få refusjon. For å kunne gjøre dette, må du være registrert i portalen. Du behøver kun å registrere deg hvis du skal ha refusjon.

Flere i karantene etter rettsmøte

En part som møtte i en hovedforhandling i Oslo tingrett forrige uke, har fått påvist Covid 19. Oslo tingrett ble varslet om dette i dag av Ullensaker kommune, som har foretatt smittesporingen.

Rettsmøte om Y-blokka streames

Oslo tingrett skal behandle begjæring om midlertidig forføyning om å stanse riving av Y-blokka i muntlige forhandlinger torsdag 26. og fredag 27. mars. 

Oslo tinghus 25 år

I disse dager feirer vi 25-årsjubileet for Norges største og flotteste tinghus, som blant annet rommer 58 rettssaler og 16 meklingsrom.

Landets eneste tinghusforvalter

Nina Gulbrandsen er tinghusforvalter i Oslo tinghus, og har 25 år bak seg i domstolssektoren. I siste nummer av Rett på sak kan du lese portrettintervjuet med henne. Her får du både tilbakeblikk og tanker om framtida. Les hele intervjuet her.

Høy kvalitet på tolkning i Oslo tingrett

98 prosent av tolkingen i hovedforhandlinger i Oslo tingrett utføres av kvalifiserte tolker. Tallene som Dagsrevyen 21 oppgir onsdag er ikke riktige for Oslo tingrett.

Mulighetsstudie i Oslo tinghus

Det er over 20 år siden Oslo tinghus sto ferdig. På denne tiden har organisasjonen og arbeidsmetodene forandret seg, og tinghuset skal møte andre behov enn tidligere. Derfor er det på tide å tenke nytt.

Utenlandske kriminelle raskt dømt

Etter ett år med prosjektet Hurtigbehandling av straffesaker kan resultatene oppsummeres som gode. 264 personer har fått avgjort sin straffesak på gjennomsnittlig på 18 dager. Mange av disse ville ellers ikke blitt dømt eller ville sittet uforholdsmessig lenge i varetekt.

Domsavsigelse i Jensen-/Cappelen-saken

På mandag 18. september kl. 09.30 i rettssal 250 i Oslo tinghus er det rettsmøte for domsavsigelse i saken. Domsavsigelsen er åpen, men det er begrenset antall plasser til tilhørere.

Praktisk informasjon om Jensen-/Cappelensaken

Straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen går i rettssal 250 fra 9. januar. Den er i utgangspunktet åpen for publikum, men det kan bli besluttet lukkede dører for kortere eller lengre sekvenser underveis.

Beslutninger Jensen-saken

Oslo tingrett har avsagt to beslutninger i Jensen-saken. Den ene beslutningen gjelder spørsmålet om hele de tiltaltes forklaring og hele eksaminasjonen av dem skal skje for lukkede eller åpne dører. Den andre beslutningen gjelder om det skal gis anledning til å filme og fotografere deler av hovedforhandlingen.

Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Soningsforholdene for Anders Behring Breivik representerte en krenkelse av menneske­rettighetskonvensjons artikkel 3. Det konstaterer Oslo tingrett i en dom avsagt i dag. 

Til toppen