Allmenn sikkerhetskontroll i tinghuset

Fra mandag 1. november er det igjen allmenn sikkerhetskontroll i Oslo tinghus. Det innebærer at alle som ikke har fast arbeidssted i Oslo tinghus, må gjennom en sikkerhetskontroll i inngangspartiet.

Sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus bidrar til å gjøre domstolen til et trygt sted å være. Den fører også til at politiet kan nedskalere sikkerhetstiltak ved inngangen til saler i saker med høy sikkerhetsrisiko.

Midlertidig unntak
Under korona-pandemien ble det av smittevernhensyn innført et midlertidig unntak for meddommere og advokater. De kunne komme inn i tinghuset uten å gå gjennom sikkerhetskontrollen, ved å legitimere seg i resepsjonen. Nå avvikler vi altså dette.

Beslutningen om å vende tilbake til den opprinnelige ordningen med allmenn sikkerhetskontroll, er tatt etter både påtalemyndigheten, Advokatforeningen, Domstoladministrasjonen og tinghusets sikkerhetsenhet har gitt sine uttalelser og anbefalinger. Rådene fra de som arbeider profesjonelt med sikkerhet, har entydig vært at sikkerhetskontrollen må gjeninnføres til slik den var før pandemien.

Sett av tid 
Vi anbefaler at de som skal rekke et rettsmøte, setter av god tid til sikkerhetskontrollen. Det gjelder særlig i tidsrommet fra kl. 08.30 til 09.00.

Til toppen