To meters avstand i rettssalene

I tråd med regjeringens skjerpede råd om smittevern, økes anbefalingen om avstand i rettssalene til to meter.

I smitteveilederen for domstolene heter det at avstanden kan være mindre enn den ellers gjeldende anbefalingen, som nå altså blir to meter, hvis det er pleksiglass mellom personene det gjelder. Derfor blir det nå montert pleksiglass i alle saler der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

- Dermed kan vi fortsatt avvikle berammede saker og samtidig følge myndighetenes anbefalinger, sier sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett.

Han understreker at domstolen hele tiden har vært opptatt av å ivareta smittevernet for alle som arbeider eller av andre grunner må oppholde seg i tinghuset.


Påbud om munnbind

Fra torsdag blir det også et påbud om å bruke munnbind i alle tinghusets fellesarealer. Påbudet gjelder helt fram til man har satt seg ned.

Sorenskriver Svendsen minner også om viktigheten av at alle holder god avstand i fellesarealene.

 

Til toppen