Sparkesykkel-aktører vant ikke fram

Ryde, Tier og Voi fikk ikke medhold i Oslo tingrett om å utsette Oslo kommunes vedtak om å begrense antallet sparkesykler.

Oslo kommune har vedtatt at antallet el-sparkesykler i Oslo skal ned til 8.000. Dette er en kraftig reduksjon i forhold til dagens antall. Det er 12 aktører i markedet, som etter vedtaket kan ha ute 667 elsparkesykler om gangen.

De tre sparkesykkelaktørene Ryde, Tier og Voi gikk til Oslo tingrett med en begjæring om midlertidig forføyning for å hindre at Oslo kommune fikk gjennomføre vedtaket.  

I dag har Oslo tingrett bestemt at kravet deres ikke tas til følge.

Les kjennelsen her.

Til toppen