Om koronasituasjonen

Informasjon om hva som skjer i Oslo tingrett som følge av koronasituasjonen (oppdatert 11. juli 2021).

  • Saker blir i utgangspunktet gjennomført.
  • I de tilfellene det blir endringer, vil alle som er innkalt (meddommere, vitner, parter, advokater, etc.) få direkte beskjed om dette.
  • Det skal være minst en meters avstand mellom alle som er tilstede i rettsmøtene, eller pleksiglass der dette ikke er mulig.
  • Vi legger stor vekt på at det skal være trygt og forsvarlig å møte fram i domstolen, og det er gode rutiner for smittevern i Oslo tinghus (se under)
  • Har du symptomer på Covid-19-smitte, skal du ikke møte opp, men snarest mulig melde fra til domstolen om dette.
  • Følg ellers anvisninger om opphold i fellesarealer (se smittevernsplakaten under).


Smittevern i Oslo tinghus

14.07.21 Smittevernsplakat for parter og aktører Oslo tingrett .pdf Smittevernsplakat for parter, aktører m.fl: Denne må alle som skal inn i Oslo tinghus gjøre seg kjent med. (PDF)

Se film om smittevern i domstolene:

Infection control measures in court during the corona pandemic (english subtitles) 

Smitteverntiltak i domstolen under koronapandemien (tekstet på norsk bokmål) 

 

Adgang til tinghuset

Tinghuset er kun åpent for besøkende og publikum etter avtale. På grunn av faren for smitte, skal færrest mulig komme til tinghuset. Parter, aktører og andre med nødvendige ærend har normal adgang til tinghuset.

Journalister har adgang til tinghuset og kan følge rettsmøter etter avtale .

Eksterne lokaler

Ved behov tar Oslo tingrett i bruk eksterne lokaler for gjennomføring av enkelte saker. Du finner lokalene i dette oversiktskartet (PDF)

Få utsettelser av saker 

Oslo tingrett har som mål å behandle alle berammede saker framover. Ingen saker skal i utgangspunktet utsettes på grunn av mangel på rettssaler.

Sakene behandles på ulike måter: som fysiske rettsmøter i tinghuset eller eksterne rettssaler, som fjernmøter, ved skriftlig behandling eller i en kombinasjon av disse alternativene. Saker med meddommere behandles i rettssal. Den nasjonale smittevernveilederen er førende for all aktivitet i domstolen.

Skoleklassebesøk  

Inntil videre tar vi ikke imot bestillinger fra skoleklasse av smittevernhensyn.

Til toppen