Pressetjenester

På pressetjenesten finner du:

  • Berammingslisten for kommende rettsmøter
  • Tiltalebeslutninger i berammede straffesaker
  • Avgjørelser i straffesaker og sivile saker

Bruk gjerne saksnummeret fra berammingslisten til å søke opp tiltalen eller avgjørelsen.

Søknad om tilgang og pålogging til pressetjenesten skjer gjennom ID-porten første gang du prøver å logge deg inn. Trykk på den grønne knappen for innlogging. 

Til toppen