Hvilke avgjørelser finner jeg i pressemappene?

Det følger av Forskrift om offentlighet i rettspleien § 10 at domstolene skal sette nye avgjørelser i pressemapper.

Disse avgjørelsene skal i pressemappe:

  • Dommer i sivile saker og straffesaker
  • Realitetskjennelser (kjennelser som avgjør anker og kjennelser om habilitet, avvisning, gjenåpning og erstatning i anledning forfølgning)

Meroffentlighet

Også andre kjennelser (fengslingskjennelser o.a.) kan settes i pressemappe, selv om dette ikke følger av regelverket. I Oslo tingrett settes de fleste kjennelser i pressemappe.

Merk at:

  • Er det besluttet forbud mot utskrift av avgjørelsen, skal likevel slutningen settes i pressemappe.
  • Avgjørelsene skal stå i pressemappe i minst 4 uker og maksimalt 3 måneder. 
  • Domstolen vil prøve å gjøre avgjørelsen tilgjengelig samme dag som den er avsagt, men saksbehandlingen kan også ta noe lengre tid.

Hvor finner jeg pressemappene?

Oslo tingrett bruker den elektroniske pressemappen på Domstol.no til å publisere avgjørelser uten begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse. 

Det følger av forskriften § 11 at avgjørelser med begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse, ikke kan publiseres elektronisk.

Avgjørelser med begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse skal du kunne finne i domstolenes fysiske pressemapper. I Oslo tingrett kan du henvende deg i resepsjonen i 1. etasje for å se denne pressemappen.

Finner du ikke avgjørelsen?

Av ulike grunner kan det hende du ikke finner avgjørelsen du leter etter i pressemappene. Ta da kontakt med domstolen.

I Oslo tingrett kan du sende en e-post til presse@domstol.no .

 

Til toppen