Tolk

Oslo tingrett bruker domstolenes elektroniske tolkedatabase i Proweb for å bestille tolk.  

I Oslo tingrett brukes tolk i ca. hvert tredje rettsmøte. Tolkene skal som hovedregel oppnevnes av retten. I straffesaker og sivile saker med fri sakførsel dekkes utgiftene av det offentlige.

 

Til toppen