Vitne

Er du innkalt for å vitne i Oslo tingrett? Her er nyttig informasjon til deg.

 

Vitnestøtte

Du kan få hjelp og bistand fra Vitnestøttekontoret i tinghusets andre etasje. Vitnestøttene er frivillige fra Røde Kors, og har gjennomgått grundig opplæring. Det er alltid vitnestøtter tilstede, som du kan kontakte på telefon 22 03 55 40 eller e.post:  Vitnestotte.TOSL@domstol.no.

Vitnestøttene gir informasjon og menneskelig støtte og kan også bli med under vitneforklaringen din. Hensikten er at du skal føle seg trygg i retten.

Brosjyrer og film om å være vitne

Refusjonsskjema:

Her finner du skjemaet du må fylle ut for å få dekket reiseutgifter, tapt inntekt osv.: Skjema for krav om reiseutgifter og godtgjørelse (SAP-skjema).

Du kan enten sende inn skjemaet eller levere det i resepsjonen i 1. etasje.

Det er også mulig å bruke DFØs selvbetjeningsportal. Her leser du mer om det.

 

Ofte stilte spørsmål:

Til toppen