Oppførsel i retten

Rettssal i Gulating lagmannsrett
Rettssal i Gulating lagmannsrett

En rettssak er alvorlig for de er med i saken, derfor er også en respektfull ramme rundt sakene. Denne siden gir informasjon om hvordan man oppfører seg i en rettssal.

Arbeidet som blir gjort i en rettssal er alvorlig og krevende. Det kan ha store konsekvenser for de som er involvert, enten det er parter, vitner, tiltalte eller fornærmede. Rettens avgjørelser kan også ha betydning ut over den aktuelle saken. Dette fordi resultatet kan skape rettspraksis, det betyr at det i lignende saker blir sett på hva som ble utfallet i en tidligere sak. Det skal derfor være en rolig og respektfull ramme rundt rettssaken.

Rettens leder har som oppgave å styre forhandlingene etter fastsatte regler, som de profesjonelle aktører er vel kjent med. Alle plikter å følge anvisningene fra rettens leder.

Rammer som understreker respekt for retten og dommernes autoritet

Fagdommerne og advokater har på seg en sort kappe, se lenke til reglene om dette på lovdata.no. Andre aktører har vanlige, pene klær.

Alle i rettssalen reiser seg når dommerne kommer inn. Det samme gjelder når dommerne går ut av rettssalen for å ta pause eller når rettsmøtet avsluttes.

Det stilles generelt krav til høflig framferd og talemåte i retten.

Ikke forstyrr rettssaken:

Møt fram i god tid. Før dommerne tar sete skal alle øvrige aktører og tilhørere være på plass i rettssalen.

Mobiltelefoner og andre mulige støykilder skal være avslått. Reglene som gjelder for offentlighet i rettspleien gjelder også for sosiale medier og uavhengig av hvilket teknisk utstyr som brukes. I straffesaker er det i utgangspunktet forbud mot fotografering og lydopptak. Du kan altså ikke ta bilder, filme eller spille inn lyd med mobiltelefon eller lignende Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av siktede eller domfelte på vei til eller fra rettsmøtet, eller under opphold i den bygning der rettsmøtet holdes, om denne ikke samtykker. Hvis retten har lagt ned referatforbud så kan det heller ikke blogges, twitres o.l. om rettsmøtet. Les mer om offentlighet i rettspleien.

Det er ikke tillatt å snakke, lese aviser og lignende, drikke eller spise.

Det er vanligvis lunsjpause ca. kl. 1200. I tillegg tas det korte pauser underveis i forhandlingene.

Du bør unngå å gå inn eller ut av rettssalen utenom pausene. Dersom det likevel er nødvendig, så gjør det så stille som mulig.

Følg for øvrig beskjedene fra rettens leder (dommeren) og rettsbetjenten.

 

 

Til toppen