Notarialbekrefte et dokument

Hva er en notarialbekreftelse?

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument. Bekreftelsen gis av notarius publicus. I Asker og Bærum er det Ringerike, Asker og Bærum tingrett som er notarius publicus.

Hvorfor må et dokument notarialbekreftes?

Notarialbekreftelse kan være nødvendig på dokumenter som skal brukes i utlandet. Det vil vanligvis være utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever at et dokument må notarialbekreftes. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse i form av en apostille fra statsforvalteren, eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet.

Hvordan får du en notarialbekreftelse?

For å få en notarialbekreftelse hos Notarius publicus i Asker og Bærum, må du bestille tid. Du kan bestille tid for time på denne siden: https://notariuspublicustrab.makeplans.no/

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Skal det notariseres mer enn 10 dokumenter, vennligst send oss en epost på dette slik at vi får booket tid til dette.
  • Notarius publicus bekrefter ikke utenlandske dokumenter (pass, førerkort og vitnemål) 

Hvis du har spørsmål om notarialbekreftelser kan du kontakte oss på e-post.

Hva koster en notarialbekreftelse?

En notarialbekreftelse koster kr 299. Gebyret betales når du får utført bekreftelsen. Vi oppfordrer deg til å betale med bankkort/kredittkort.

Huskeliste til timeavtalen

  • Du må ta med dokumentet som skal bekreftes. Notarius publicus produserer ikke dokumenter
  • Du må ta med legitimasjon hvis notarius publicus skal bekrefte signaturen din eller at du lever. Gyldig legitimasjon er pass, norsk førerkort eller norsk bankkort med bilde
  • Du må være klar over at bekreftelsen notarius publicus gir, avhenger av hva slags dokument du ønsker bekreftet og hva du legger frem av dokumentasjon
  • Notarius publicus bekrefter ikke utenlandske dokumenter

Vil du vite mer?

På nettstedet Norges domstoler kan du lese mer om notarialbekreftelser.

Til toppen