Smittevern ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Parter, aktører og andre som skal til Ringerike, Asker og Bærum tingrett må gjøre seg kjent med smittevern i tinghusene. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet - det gjør også domstolens ansatte.

Domstoladministrasjonen har egen informasjon om smitteverntiltak i domstolene.

Adgang til Ringerike, Asker og Bærum tingrett

I tråd med myndighetenes pålegg og anbefalinger for å hindre spredning av koronaviruset, er det enkelte begrensninger i driften av domstolen. Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som så langt som mulig må opprettholde sin virksomhet også i krevende situasjoner. Samtidig er det viktig å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

På grunn av den pågående pandemien er tinghusene inntil videre stengt for besøkende og publikum. Bare parter, aktører og andre med strengt nødvendige ærend har adgang til tinghuset. Journalister bes kontakte domstolens sentralbord på telefon.

Det innebærer:

Det er begrenset mulighet til å få utført notarialbekreftelser. Vi har kun åpent for notarialkunder med timeavtale. For mer informasjon om hvordan du bestiller time, trykk på linken: Notarial bekrefte et dokument

Midlertidig sikring: Du kan sende begjæringen via Aktørportalen eller på e-post til trabpost@domstol.no

Testamenter: Du kan sende testament i posten (Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Postboks 578, 1302 Sandvika)

Oppbud: Du kan sende oppbudsbegjæringen i posten (Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Postboks 578, 1302 Sandvika) eller på e-post trabpost@domstol.no

Saksavviklingen

Ringerike, Asker og Bærum tingrett har tilnærmet normal drift. Det må imidlertid påregnes noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Aktørene varsles direkte om saker som må utsettes.

Retten kan bestemme at rettsmøter skal avholdes som digitale møter.

Her kan du lese om hvordan du kobler deg til domstolenes videoløsning for digitale møter.

For saker som berammes med fysisk deltakelse, vil smittevernhensyn bli ivaretatt. Ringerike, Asker og Bærum tingrett legger stor vekt på å gjennomføre de rettssakene som skal gå i tinghusene på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende anbefalinger fra smittevernmyndighetene, herunder den nasjonale smitteveilederen for Norges domstoler. Tingretten har også utarbeidet en egen oversikt over viktige smitteverntiltak, som alle må følge.

For tiden er vitnestøtteordningen ikke tilgjengelig.

Kontaktinformasjon

Post sendes til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Postboks 578, 1302 Sandvika eller legges i postkasse utenfor ett av tinghusene i Hønefoss eller i Sandvika. Telefon 67 57 65 00. E-post trabpost@domstol.no

Til toppen