Meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett

Velkommen som meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett!

Du er valgt ut av din kommune til å være meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett i kommende periode som varer fra 01.01.2021 – 31.12.2024.

Sammenslåing av de tre tingrettene Glåmdal tingrett, Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett; hva får det å si for deg som meddommer?:

Det er bestemt ved forskrift av 15.03.2021 «Forskrift om trekningskretser for meddommere ved Romerike og Glåmdal tingrett», at Romerike og Glåmdal tingrett skal ha tre trekningskretser (oversikt over trekningskretsene)

Det vil si at det i saker som avvikles på Eidsvoll trekkes meddommere fra kommuner som inngår i trekningskrets 1. Tilsvarende vil saker som avvikles på Lillestrøm settes med meddommere fra trekningskrets 2 og saker som avholdes på Kongsvinger får meddommere fra trekningskrets 3 (altså ingen endring fra før sammenslåingen på hvor du skal være meddommer).

Generell informasjon om hva meddommervervet innebærer er tilgjengelig på denne side. Her kan du blant mye annet få en rask og god innføring i hva det innebærer å være meddommer.  

Hvor ofte gjør man tjeneste som meddommer?

Det er vanlig å bli trukket ut i 2-3 saker pr år. Blir man trukket ut i lengre saker, over 2-3 uker, kan man søke om å bli fritatt for resten av dette kalenderåret.

Din epost adresse

Det er nødvendig at vi har din e-post adresse i vår kommunikasjon med deg. Så send oss gjerne din epost til trog.meddommer@domstol.no

Meddommermøte for nye meddommere

Av smittevernhensyn blir det dessverre ingen mulighet til å arrangere informasjonsmøter for meddommere i valgperioden 2021-2024. Mye materiale om meddommervervet er tilgjengelig på disse sidene, i tillegg har vi utarbeidet en presentasjon som vi oppfordrer alle til å lese.

Til toppen