Andre ærend

Disse sidene gir en oversikt om hvordan du går fram i spørsmål om vigsel, notarial, mortifikasjon, advokatvakt eller oppførsel i retten.

Notarialbekreftelser

For å få en notarialbekreftelse må du bestille time. Dette kan du gjøre fra denne siden: https://romerikeogglmdaltingrett.makeplans.no/

Til toppen