Ansatte

Tingretten har tilsammen 72 ansatte medarbeidere.

Atten medarbeidere inkludert to sorenskrivere er utnevnte embetsdommere. Det er i tillegg en dommer som er konstituert for ett år. Ti stillinger er dommerfullmektiger, i tillegg er det nå tre ekstra dommerfullmektiger. Dette er stillinger hvor domstolen ansetter relativt nyutdannede jurister, som vanligvis har 3-5 års erfaring fra juridisk arbeid. 34 stillinger (to av disse er midlertidige) er saksbehandlerstillinger, som i samarbeid med dommerne forbereder og behandler sakene. I tillegg har tingretten en stilling som administrasjonssjef og en som seksjonssjef og fire rettsbetjenter.

Domstolens sorenskriver er Odd Magne Gjerde.

Til toppen