Faste bistandsadvokater

Generell informasjon om bistandsadvokater.

I Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett er følgende personer antatt som faste bistandsadvokater:

Eidsvoll

 • Advokat Tom Daniel Karlstad 
  Advokatfirmaet Røseid, Tønsberg og Karlstad 
  Postboks 263, 2151 Årnes
  tlf: 917 618 55, 63 90 89 20
  tom-daniel.karlstad@roseid.no
 • Advokat Jørund Lægland 
  Lægland Kosberg & Hamisch AS
  Postboks 54, 2081 Eidsvoll
  tlf 934 19 516, 63 95 99 70
  jl@eidsvolladvokatene.no

Kongsvinger

 • Arne Ovlien
  Advokat Arne Ovlien
  Lia 11, 2233 Vestmarka
  tlf 62 88 89 70, 909 94 074
  arne@advokatovlien.no
 • Siri Brænden
  Advokatfirmaet Siri Brænden
  Postboks 502, 2203 Kongsvinger
  tlf 62 88 27 80, 992 37 890
  siri@vingeradvokatene.no

Lillestrøm

 • Ole Edward Hagen 
  Advokatfirmaet Økland & Co
  Postboks 143, 1921 Sørumsand
  tlf 63 86 88 80/951 17 268
  ole@oklandco.no
 • Hilde Mo 
  Advokathuset i Lillestrøm AS
  Storgata 3C, 2000 Lillestrøm
  tlf 994 62 050
  hilde@advokatmo.no  
 • Annette Rygg
  Advokatfirmaet BAX AS
  Pilestredet 7A, 0180 Oslo
  tlf 413 27 980
  ar@baxas.no
 • Simon Stende 
  Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS
  Postboks 242, 2001 Lillestrøm
  tlf 63 81 01 40/971 28 588
  simon@nlls.no
 • Anette Holt Tønsberg 
  Advokatfirmaet Røseid & Co
  Postboks 263, 2151 Årnes
  tlf 63 90 89 20/930 28 788
  anette.holt.tonsberg@roseid.no
Til toppen