Faste forsvarere

Ved alle tingretter har Domstoladministrasjonen oppnevnt faste forsvarere. De oppnevnes i straffesaker der den tiltalte ikke har egen advokat. I Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett er følgende advokater oppnevnt:

Eidsvoll

 • Per Ove Marthinsen 
  Advokatfirmaet Kristen Sverre Fari
  Storgata 6, 2050 Jessheim
  tlf: 408 50 511, 63 93 45 20
  marthinsen@advokat-fari.no
 • Gard A. Lier 
  Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS 
  Postboks 242, 2001 Lillestrøm 
  tlf 63 81 01 40/928 31 014 
  gard@nlls.no
 • Runa Elin Kosberg 
  Lægland Kosberg & Hamisch AS
  Postboks 54, 2081 Eidsvoll
  tlf: 917 99 369, 63 95 99 70
  rek@eidsvolladvokatene.no

Kongsvinger

 • Thorbjørn Gjølstad
  Postboks 207, 2202 Kongsvinger
  tlf 62 88 89 70, 482 72 378
  tg@advokatgjolstad.no
 • Iren Coucheron Johnsen
  Advokatfirmaet Consensus ANS
  Postboks 107, 2301 Hamar
  tlf 62 41 53 20, 934 13 303
  johnsen@consensus.no

Lillestrøm

 • Gunhild Lærum 
  Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS
  Postboks 242, 2001 Lillestrøm
  tlf 91649517, 63810140
  gunhild@nlls.no
 • Dag Svensson 
  Advokathuset
  Pb. 283, 2001 Lillestrøm
  tlf 90681112, 64845533
  dag@adv-hus.no
 • Cato Johannessen 
  Advokathuset
  Pb. 283, 2001 Lillestrøm
  tlf 95131075, 64845530/34
  cato@adv-hus.no

 

Til toppen