Ledige stillinger

Ledige stillinger som dommer, dommerfullmektig og saksbehandler blir utlyst via http://www.jobbnorge.no og nav.no.  

Hvis vi har behov for korttidskonstitusjoner av dommere vil det legges ut her.

 

Til toppen