Åpningstider

27.02.21: Tilpasninger ifm. Covid-19 pandemi

Vi ber om at alle som ønsker å møte opp for veiledning tar kontakt på e-post eller telefon for bestilling av time. 

Domstolen praktiserer for tiden følgende innskjerpede rutiner for åpningstid:

 --------------------------------------------------------------------------

Åpningstid for publikum hverdager

mandag til fredag:                            08:30 - 15:00.

Levering av post/dokumenter uten veiledning kan gjøres i ekspedisjonen innenfor åpningstid. Se under for andre særskilte begrensninger.

Dødsfall og skifte

Telefontid mandag til fredag:            10:00 - 14:00
Veiledning med fremmøte: tid for fremmøte må forhåndsavtales.

Henvendelser om dødsfall og skifte kan rettes til tingretten på e-post, eller telefon hvis e-post ikke kan brukes.

Notarialbekreftelse (apostille)

Bekreftelse må gjøres ved fremmøte. Henvendelser om notarialbekreftelse rettes til tingretten på e-post, eller telefon hvis e-post ikke kan brukes.  
Tid for fremmøte må forhåndsavtales.

Du kan kontakte oss på epost: tsolpost@domstol.no 
eller telefon: 75 43 49 00

Åpningstider i forbindelse med høytider

Påske:
Onsdag før skjærtorsdag      0800 - 1200.

Julen:
Julaften:                                 Lukket 
Øvrige hverdager i romjulen: 1000-1400.
Nyttårsaften:                          0800 - 1200 (når datoen faller på en hverdag).

Vi avvikler fridager i forbindelse med jul og påske og har da begrenset bemanning med redusert mulighet til å foreta notarialbekreftelser og veiledning i dødsfallsaker.

Til toppen