Ansatte

Sorenskriver:            Ingrid Johanne Lillevik

Dommere:

Tingrettsdommer         Peter Mathias Sellæg
Tingrettsdommer         Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard
Tingrettsdommer         Marianne Nergaard Magnus
Tingrettsdommer         Leif Olav Haugen
Tingrettsdommer         Tarjei Ræder Breivoll


Dommerfullmektig       Ole Kristian Sandvik
Dommerfullmektig       Trine Skjelstad Jensen
Dommerfullmektig       Severin Slottemo Lyngstad
Dommerfullmektig       Beatrice Brøndrup
Dommerfullmektig       Sara Bergfjord Fjellvikås

Administrasjon:

Administrasjonssjef      Olav Breivik
Konsulent                     Heidi Myrvold
Rådgiver                       Anita Åsletten
Rådgiver                       Kristin Nymo Jensen
Rådgiver                      Torfinn-Einar Stornes Gaustad
Førstekonsulent           Mona Anfinsen
Førstekonsulent           Randi Brede
Førstekonsulent           Alfhild Jensen Bergmo
Førstekonsulent           Hanne Grethe Nymo Jakobsen
Førstekonsulent           Berit Tande
Førstekonsulent           Dagrun Johnsen
Førstekonsulent           Marianne Pettersen
Førstekonsulent           Carl-Petter Fongen

                                                                            

Til toppen