Om domstolen

Salten og Lofoten tingrett ble opprettet 26.04.2021 fra tidligere Salten tingrett i Bodø og Lofoten tingrett i Svolvær.

Domstolen har rettssteder i Bodø og Svolvær, og betjener nå kommunene Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.

Ledelsen med sorenskriver og administrasjonsjef har for tiden kontor i Bodø.

Vi har full fagkrets, noe som innebærer at domstolen i tillegg til dømmende virksomhet har enkelte forvaltningsoppgaver.

De dømmende oppgavene er å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltningsoppgaver er blant annet dødsfalls- og skiftebehandling samt notarialbekreftelser.

Påtalefunksjonen utføres av Nordland politidistrikt og Statsadvokatene i Nordland.  

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans.

For skolene: Se mer på www.domstol.no/skole

Til toppen