Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene:

 

Salten tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 07.05.2021

Øvre Telemark jordskifterett - Overingeniør - Søknadsfrist 15.05.2021

Agder tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 25.05.2021

Øvre Buskerud jordskifterett - Overingeniør/teknisk utreder/landmåler - Søknadsfrist 28.05.2021

Helgeland tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 30.05.21
 

 

 
 

 

  

 


 


 

 

 

 


 

  

 
 


 

Til toppen