Hjelp

Hva er domstol.no?
Nettstedet domstol.no er en felles portal for de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene. Portalen inneholder informasjon og veiledning om alt det som er felles for norske domstoler. Her ligger også informasjon om og lenker til andre etater i rettsvesenet. Høyesterett, lagmannsretter, tingretter og jordskiftedomstolene har egne nettsteder som domstol.no lenker til. Disse sidene gir blant annet oversikt over berammede saker, enkelte nye avgjørelser og rutiner i saksbehandlingen.

Domstoladministrasjonen har ansvar for nettstedet og ansvarlig redaktør er Erling Moe. Kontaktinformasjon finnes nederst på hver side.

Les mer om vår policy for persovern på nettstedet

Hvordan bruker jeg Domstol.no?
Nyheter om domstolene finner du i nyhetsspalten på forsiden. Der kan du også finne de siste dommene som er publisert på lovdata.no., i hovedsak dommer fra Høyesterett og lagmannsrettene. Informasjon om sakstypene domstolene behandler finner du i venstremenyen.

Språkversjoner
Ved å klikke på  henholdsvis bokmål, nynorsk, samí og english får du tilgang til den delen av menyen som er produsert på de ulike språkene. All tekst er tilgjengelig på bokmål, mens deler av teksten foreligger på nynorsk, engelsk og samisk.

Søkefeltet Finn din domstol
For å finne din domstol kan du skrive postnummeret ditt eller navnet på domstolen, byen eller kommunen i søkefeltet ved siden av norgeskartet.
 
Søkefeltet, øverst til høyre
Dette er et fritekstsøk hvor du kan skrive inn ord og klikke på søk for å få alle treff på hele nettstedet.

Om domstolene
Generelt om domstolene gir en innføring i hvordan rettsvesenet er bygget opp og fungerer, maktfordelingsprinsippet, de forskjellige rettsinstansene, domstolenes oppgaver, dommerrollen, o.s.v. I de neste undermenyene gis en nærmere beskrivelse av Norges Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, forliksrådene og særdomstolene. En oversikt over rettsgebyrer finner du også her.

Når jeg skal i retten
Hvordan er retten sammensatt i de forskjellige rettsinstansene, og hvem er aktørene i en rettssak? Hvis du skal vitne, er part eller meddommer, eller bare vil overvære en rettssak, kan det være greit å vite noe om rollene og hvem som er hvem i rettssalen.

Ærend i domstolene
På dette menypunktet finner du informasjon om andre hendelser som gjør at du kommer i kontakt med domstolene, for eksempel etter dødsfall, i forbindelse med vigsel, konkurs, skilsmisse eller notarialbekreftelser.

Åpenhet i domstolene
Hvilke saker er åpne for publikum, og hvilke går for lukkede dører? Har jeg krav på å få lese avsagte dommer? Er sakspapirene i en sivil sak offentlige? Hvilke særregler gjelder for pressen? Disse og andre spørsmål får du svar på her. Du kan også få en oversikt over sidegjøremålene til hver enkelt dommer.

Når går rettssaken
Oversikt over pågående og planlagte rettssaker for alle de alminnelige domstolene.

Juridisk ordliste
Lurer du på hva enkelte ord betyr, eller ønsker en mer nøyaktig beskrivelse, kan du slå opp i denne ordlista. Klikk på første bokstaven i ordet i menylinjen øverst på siden.

Pressetjenester
Journalister kan søke om tilgang til pressesider hvor dommer og tiltaler fra mange domstoler bli lagt ut.

 

Til toppen