Søndre Østfold tingrett

Kart over Søndre Østfold tingrett sin rettskrets.
Tingretten har fire rettssteder, se mer informasjon på siden "Om domstolen".

Tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg ble slått sammen til Søndre Østfold tingrett fra 12. april 2021. Den nye domstolen har rettssteder i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg.

Til toppen