Våre rettssaler

Saloversikt
Foto: Fredrikstad tingrett

Alle våre saler er rigget for å kunne gjennomføre digitale rettsmøter. Vi benytter virtuelle møterom i stor grad.
Her finner du veilederen:
Hvordan kommer du inn i domstolenes videomøterom?

Salene er likevel ulikt utstyrt. Informasjon følger nedenfor. 

 

Saler

Størrelse

Avspilling m/lyd

Videolink

Digital sal

Publikums-

plasser

1

Liten

Nei

Nei

Nei

4

2

Medium

Ja

Ja

Ja

10

3

Medium

Ja

Nei *)

Ja

10

4

Stor

Ja

Nei *)

Ja

25

5

Stor

Ja

Ja

Ja

25

6

Stor

Ja

Ja

Ja

25

*) Mobil videokonferanseutstyr kan ordnes ved avtale.
Digital sal menes at saken kan gå med hjelp av fellesvisning med skjermer på alle aktørenes plasser inkl. dommerne.

 

Oversikt over de ulike salene – mer spesifisert informasjon:

Sal 2 har utstyr for digitale rettsmøter, virtuelle møter og har videokonferanseutstyr

 • Digitale rettsmøter kan gjennomføres- skjermer på alle aktørplasser
 • Dommerens høyre skjerm vises til meddommere og aktører.
 • Mulighet for tilkobling av PC slik at aktor/
  prosessfullmektig kan dele bilde fra egen PC til alle skjermer (HDMI-kontakt kreves)
 • Ved behov for lyd fra aktors PC må høyttalere trilles ned i salen.
 • Videokonferanseutstyr
 • Egnet for gjennomføring av virtuelle rettsmøter
 • Whiteboard og flipover
 • Tolkeutstyr kan gjøres tilgjengelig

Sal 3 har utstyr for digitale rettsmøter

  • Digitale rettsmøter kan gjennomføres – skjermer på alle aktørplasser.
  • Dommerens høyre skjerm vises til meddommere og aktører
  • Tolkeutstyr kan gjøres tilgjengelig

Sal 4 har utstyr for digitale rettsmøter og virtuelle møter

 • Digitale rettsmøter kan gjennomføres - skjermer på alle aktørplasser
 • Dommerens høyre skjerm vises til meddommere og aktører
 • Mulighet for tilkobling av PC slik at aktor/
  prosessfullmektig kan dele bilde fra egen PC til alle skjermer (HDMI-kontakt kreves)
 • Ved behov for lyd fra aktors PC må høyttalere trilles ned i salen.
 • Mikrofonanlegg
 • Whiteboard og flipover kan gjøres tilgjengelig
 • Tolkeutstyr kan gjøres tilgjengelig

Sal 5 har utstyr for digitale rettsmøter, virtuelle møter og har videokonferanseutstyr

 • Digitale rettsmøter kan gjennomføres – skjermer på alle aktørplasser.
 • Lyd og bilde kan vises fra alle aktørplasser
 • Mulighet for tilkobling av PC på aktorplassen slik at aktor/prosessfullmektig kan dele bilde fra egen PC til alle skjermer (HDMI-kontakt kreves)
 • Ved behov for lyd fra aktors PC må høyttalere trilles ned i salen.
 • Videokonferanseutstyr
 • Egnet for gjennomføring av virtuelle rettsmøter
 • Tolkeboks
 • Mikrofonanlegg
 • Whiteboard og flipover kan gjøres tilgjengelig

Sal 6 har utstyr for digitale rettsmøter, virtuelle møter og har videokonferanseutstyr

 • Digitale rettsmøter kan gjennomføres – skjermer på alle aktørplasser.
 • Lyd og bilde kan vises fra alle aktørplasser
 • Mulighet for tilkobling av PC på aktorplassen slik at aktor/prosessfullmektig kan dele bilde fra egen PC til alle skjermer (HDMI-kontakt kreves)
 • Ved behov for lyd fra aktors PC må høyttalere trilles ned i salen.
 • Videokonferanseutstyr
 • Egnet for gjennomføring av virtuelle rettsmøter
 • Tolkeboks
 • Mikrofonanlegg
 • Whiteboard og flipover kan gjøres tilgjengelig

 

 

 

Til toppen